طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسه دار به انگلیسی کاسه دار یعنی چه

کاسه دار

hard shell
loricate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها