معنی و ترجمه کلمه کاسه لیس به انگلیسی کاسه لیس یعنی چه

کاسه لیس

lickspittle
toady

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها