طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاسه به انگلیسی کاسه یعنی چه

کاسه

bowl
chalice
cupule
drinking cup
mazard
socket

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها