طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذى که شبیه برات چاپى است به انگلیسی کاغذى که شبیه برات چاپى است یعنی چه

کاغذى که شبیه برات چاپى است

billhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها