طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذى به انگلیسی کاغذى یعنی چه

کاغذى

chartaceous
papery
pulpy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها