معنی و ترجمه کلمه کاغذ با تاى بادبزنى به انگلیسی کاغذ با تاى بادبزنى یعنی چه

کاغذ با تاى بادبزنى

fanfole paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها