طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ بر به انگلیسی کاغذ بر یعنی چه

کاغذ بر

guillotine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها