طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد به انگلیسی کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد یعنی چه

کاغذ بزرگى که یک روى آن چاپ شده باشد

broadsheet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها