طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ تورنسل به انگلیسی کاغذ تورنسل یعنی چه

کاغذ تورنسل

litmus paper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها