طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ خودچسب به انگلیسی کاغذ خودچسب یعنی چه

کاغذ خودچسب

sticker

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها