طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ را دسته کردن به انگلیسی کاغذ را دسته کردن یعنی چه

کاغذ را دسته کردن

quire

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها