معنی و ترجمه کلمه کاغذ سنباده زدن به به انگلیسی کاغذ سنباده زدن به یعنی چه

کاغذ سنباده زدن به

sand paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها