معنی و ترجمه کلمه کاغذ سنباده لعل به انگلیسی کاغذ سنباده لعل یعنی چه

کاغذ سنباده لعل

garnet paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها