معنی و ترجمه کلمه کاغذ سنباده به انگلیسی کاغذ سنباده یعنی چه

کاغذ سنباده

sand paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها