معنی و ترجمه کلمه کاغذ شیشه نماى سلولزى به انگلیسی کاغذ شیشه نماى سلولزى یعنی چه

کاغذ شیشه نماى سلولزى

cello phane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها