طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ ضخیم پارافین دار مخصوص استنسیل به انگلیسی کاغذ ضخیم پارافین دار مخصوص استنسیل یعنی چه

کاغذ ضخیم پارافین دار مخصوص استنسیل

stencil paper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها