طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ مومى به انگلیسی کاغذ مومى یعنی چه

کاغذ مومى

wax paper
waxed paper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها