طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاغذ پرانى به انگلیسی کاغذ پرانى یعنی چه

کاغذ پرانى

bureaucracy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها