معنی و ترجمه کلمه کاغذ یادداشت به انگلیسی کاغذ یادداشت یعنی چه

کاغذ یادداشت

scratch paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها