طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کافر کردن و وحشى کردن به انگلیسی کافر کردن و وحشى کردن یعنی چه

کافر کردن و وحشى کردن

heathenize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها