طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کافور به انگلیسی کافور یعنی چه

کافور

camphor
eucalyptus

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها