معنی و ترجمه کلمه کالاهاى دیرپاى به انگلیسی کالاهاى دیرپاى یعنی چه

کالاهاى دیرپاى

durable goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها