طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کالایى که با ضرر فروخته مى شود به انگلیسی کالایى که با ضرر فروخته مى شود یعنی چه

کالایى که با ضرر فروخته مى شود

loss leader

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها