معنی و ترجمه کلمه کالباس و اغذیه مشابه به انگلیسی کالباس و اغذیه مشابه یعنی چه

کالباس و اغذیه مشابه

cold cuts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها