طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کالبدى به انگلیسی کالبدى یعنی چه

کالبدى

skeletal
so matic
somatogenic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها