طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کالبد شناسى به انگلیسی کالبد شناسى یعنی چه

کالبد شناسى

anatomy
somatology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها