معنی و ترجمه کلمه کالسکه یا درشکه کرایه به انگلیسی کالسکه یا درشکه کرایه یعنی چه

کالسکه یا درشکه کرایه

hackney coach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها