طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کالیبر تفنگ به انگلیسی کالیبر تفنگ یعنی چه

کالیبر تفنگ

bore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها