معنی و ترجمه کلمه کالیفورنیم به انگلیسی کالیفورنیم یعنی چه

کالیفورنیم

Californium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها