طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کالیفورنیم به انگلیسی کالیفورنیم یعنی چه

کالیفورنیم

Californium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها