معنی و ترجمه کلمه کاملاً بیدار به انگلیسی کاملاً بیدار یعنی چه

کاملاً بیدار

wide awake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها