طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاملاً رشد نکرده به انگلیسی کاملاً رشد نکرده یعنی چه

کاملاً رشد نکرده

unfledged

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها