معنی و ترجمه کلمه کاملاً نزدیک و مجاور چیزى به انگلیسی کاملاً نزدیک و مجاور چیزى یعنی چه

کاملاً نزدیک و مجاور چیزى

appressed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها