طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوترهاى کوچک در اندازه یک کیف دستى به انگلیسی کامپیوترهاى کوچک در اندازه یک کیف دستى یعنی چه

کامپیوترهاى کوچک در اندازه یک کیف دستى

laptop

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها