طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر الکترونیکى به انگلیسی کامپیوتر الکترونیکى یعنی چه

کامپیوتر الکترونیکى

electronic computer

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها