معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر برده به انگلیسی کامپیوتر برده یعنی چه

کامپیوتر برده

slave computer

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها