طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر دورگه به انگلیسی کامپیوتر دورگه یعنی چه

کامپیوتر دورگه

hybrid computer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها