طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر رقمى به انگلیسی کامپیوتر رقمى یعنی چه

کامپیوتر رقمى

digital computer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها