طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر قیاسى به انگلیسی کامپیوتر قیاسى یعنی چه

کامپیوتر قیاسى

analog computer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها