معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر مضاعف به انگلیسی کامپیوتر مضاعف یعنی چه

کامپیوتر مضاعف

duplex computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها