معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر موازى به انگلیسی کامپیوتر موازى یعنی چه

کامپیوتر موازى

parallel computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها