طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر هدف به انگلیسی کامپیوتر هدف یعنی چه

کامپیوتر هدف

target computer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها