معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر به انگلیسی کامپیوتر یعنی چه

کامپیوتر

computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها