طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کام و زبانه دم فاخته اى به انگلیسی کام و زبانه دم فاخته اى یعنی چه

کام و زبانه دم فاخته اى

dovetail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها