طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کبوتر نامه بر به انگلیسی کبوتر نامه بر یعنی چه

کبوتر نامه بر

carrier pigeon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها