معنی و ترجمه کلمه کتانى به انگلیسی کتانى یعنی چه

کتانى

flaxen
flaxy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها