معنی و ترجمه کلمه کتان صحرایى به انگلیسی کتان صحرایى یعنی چه

کتان صحرایى

dodder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها