معنی و ترجمه کلمه کتک جانانه زدن به انگلیسی کتک جانانه زدن یعنی چه

کتک جانانه زدن

larrup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها