طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کرجى بان به انگلیسی کرجى بان یعنی چه

کرجى بان

bargee
boatman
gondolier
pug

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها