طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کرجى ماهیگیرى به انگلیسی کرجى ماهیگیرى یعنی چه

کرجى ماهیگیرى

trawler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها