طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کرخت کننده به انگلیسی کرخت کننده یعنی چه

کرخت کننده

soporiferous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها